App Tabú

Ilustraciones para la aplicación móvil Tabu.cat
Aplicaciones digitales y pancartas.
Tabú. Tu tries què t’hi jugues, de Candela, cooperativa d’acció comunitària i feminista y Generalitat de Catalunya